Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


MENU
Novinky
Ke sta?ení
Články
Odkazy
Kontakt
Diskuze o Tarii
Diskuze o Spáru

MODULY
Taria
Záhvozdí
Severní Taria
Pohraničí
Jihozápad

ZLÍNSKÁ BUŇKA
O nás
Osobní stránky
Tarij. dru?ina

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Dobrodru?ství
Svět
Dru?iny

  Svět     

V této sekci budeme shroma?ďovat v?echny ty malé střípky, které dohromady vytvářejí pestrobarevnou mozaiku světa. Mohou to být popisy těch míst v Tarii, o nich? není zmínka v na?ich modulech. Stejně tak mů?ete přispět napínavými úryvky z historie, zajímavými předměty či pouhými postřehy o magii či nábo?enství v Tarii. Mů?ete vytvářet útr?ky z deníků významných osobností či citáty ze stě?ejních děl tarijských alchymistů, mágů, filozofů či politiků.

Nibowaka: "Meloria - válečný roh"

Tajemný nástroj tarijských druidů, který nám poslal Nibowaka. Byl sice ji? zveřejněn na dracidoupe.cz, ale proto?e je přímo inspirován Tarií, určitě sem patří. Navíc je to přímo vzor toho, jak by měly popisy předmětů vypadat - napínavý, nápaditý a v číslech velmi skromný.

Hugi: "Arno?tov sprievodca po trhoch, jarmokoch a iných obchodných príle?itostiach"

Trpasličí kupec a spekulant Arno?t Kum?t se svými jadrnými komentáři k nejnav?těvovaněj?ím trhům a slavnostem v Severní Tarii si jistě získá va?e sympatie.

Baru & Sup: "Klany v Záhvozdí" (+ mapa!)

Záhvozdí v podání kluků z Frýdlantu se ze v?eho nejvíc podobá drsné skotské Vysočině, na ní? klany vedou mezi sebou neustálé války (s výjimkou tří dnů v roce, kdy se koná slavnost zvaná "reej"). Vztahy mezi klany a jejich intriky jsou popsány tak barvitě, ?e vám to mů?e dát inspiraci na několik hodin hraní.

Rhojos: "Skřeti v Tarii"

Na můj vkus jsou jsou skřeti příli? vzdělaní a v textu je trochu moc čísel. Ale zas forma deníku kapitána kní?ecího vojska není ?patná ... a některé skřetí lektvary vzbuzují nadavování u? jen svým názvem.

Baru: "Pravda o krollech a kovářství"

Baru Hadati tady velmi podrobně a chytře rozebral, proč je nesmysl, ?e krollové v Tarii ovládají "černé řemeslo". Musím mu dát za pravdu. Po přečtení tohoto článku by soudný kovář nesvěřil krollovi ani foukání měchem do výhně.

Baru: "Osobnosti klanů"

Nejprve si přečtěte příspěvek "Klany v Záhvozdí". A pak u? se mů?ete rovnou pustit do nového textu od fanou?ka Tarie z Frýdlantu, Barua, který se pomalu stává pravidelným přispěvatelem. Proti jeho a Supovu pojetí klanů jako Skotů (včetně jmen a kiltů) se sice zvedl velký odpor, ale zdá se, ?e Baru jej hodlá ubít svou pílí a svými nápady. Tenhle text je jich plný.

Baru: "Klanová oppida" (+ mapa!)

A tohle u? je skutečně pouze krátká ukázka na dokreslení atmosféry Záhvozdí, jak ho vidí frýdlant?tí pařmeni, konkrétně neúnavný Baru.

Nibowaka: "Podivné události v Hromné"

Nibowaka pečlivě kreslí ponurou atmosféru perem, které si vypůjčil od samotného Howarda Phillipa Lovecrafta. A jde mu to dobře. Na tuhle horovou povídku ze Záhvozdí hned tak nezapomenete.

-noname-: "DrD pravidla pro Hvozd"

Autor původně nabídl tento svůj text Michaelu Broncovi, ale proto?e práce na pravidlech pro Hvozd zatím zřejmě stojí na mrtvém bodě, nakonec se rozhodl, ?e jej zveřejní zde. Mám tedy tu čest vám představit snad jediná pravidla, o kterých i já, nepřítel Systémů a uctívač Příběhu mohu prohlásit: "?pičková práce!" Pokud doplňky pravidel, tak takovéto. Nápadité, zábavné a plné inspirace pro tvorbu světa a dobrodru?ství.

-noname-: "Druidské kruhy v Tarii"

A aby toho nebylo málo, tentý? autor připojil i obsáhlé pojednání o tarijských druidech. To u? je skutečně čistý příspěvek k tvorbě světa a já ho vřele doporučuji!!! Profesionálně odvedená práce, spousta různých zájmových skupin, prostor pro intriky, popis významných osob atd.

Hugi: "Hugi"

Hugi je neobyčejně dobrosrdečný kroll, který má za sebou pestrý ?ivot. Není proto divu, ?e jeho jedinou touhou je v klidu do?ít ve Vraních horách a povídat si se skřítky a jinými bytostmi čarovné podzemní ří?e, kteří se stali jeho druhou rodinou.

Martin & Vilém Antasovi: "Mapa Brodů" (+ legenda!)

V modulu Severní Taria je stručný popis města Brody. Odehrává se v něm částečně i dobrodru?ství Kejlíři. Pokud vás zajímá, jak Brody vypadají, tak tady máte neobyčejně výtvarně zdařilou mapu i s popiskem.

Chrochta: "Urgura"

Chrochta sebral ze v?ech dosud vy?lých modulů střípky toho, co bylo řečeno o východním sousedovi Tarie, Království urgurském. A nejen to. Dovozuje, jak by asi tak Urgura mohla vypadat. Mohu jen prozradit, ?e i kdy? v?echno bude nakonec úplně jinak, i pro mě samotného byl tenhle text velkým přínosem při vymý?lení Pohraničí.

PJ SUP: "Niedarské podsvětí"

PJ SUP z Frýdlantu je jedním z nejplodněj?ích přispěvatelů těchto stránek. A zatímco dřív rozvíjel spí?e motivy ze Záhvozdí, tentokrát si vzal na pa?kál Niedar, který je popsán v modulu Severní Taria.

Chrochta: "Přehled bohů"

Tentokrát pro vás Chrochta spí?e ne? tvůrčí práci odvedl práci souhrnnou. Poskládal střípky informací o jednotlivých tarijských bozích z hlavního modulu k Tarii. Připravte se ale na to, ?e Pohraničí s těmito představami poněkud zamává.

PJ SUP: "Mapa Severní Tarie a Záhvozdí se v?ím v?udy"

Sup sesbíral informace z prvních dvou modulů k Tarii a začlenil je do jedné mapy. Máte tak mo?nost si udělat přehled o v?ech zajímavých místech a dobrodru?stvích popsaných v modulech Záhvozdí a Severní Taria a o jejich rozmístění.

PJ SUP: "Historie Karniacké provincie"

Sup je v pojetí Záhvozdí svůj, tak?e málokoho asi překvapí, ?e historie Karniacu se hem?í Mac Laudy a jinými skotskými jmény.

Milda Gregor: "Zahnuté dýky bohyně Shallay"

Zvlá?tní přístup příslu?níků řádu bohyně Shallay k ústřednímu tématu jejich víry, tedy k odpu?tění, byl popsán jak v modulu Záhvozdí (popis města Drogadu) tak v modulu Severní Taria (kněz Joachym z dobrodru?ství Cidaris). A nyní dal tento kult vzniknout také rituálnímu předmětu, který je zcela v duchu toho, co ji? o Shallayině církvi víme.

Chrochta: "Svátky v Tarii"

Po poměrně učeném úvodu, který popisuje rozdělení svátků na jednotlivé druhy, se ná? "strategický dodavatel" Chrochta věnuje jednotlivým svátkům. Je to spí? jen takový nástin toho, co by se asi tak v Tarii mohlo slavit, ale mů?e vás v lecčem inspirovat.

Chrochta: "Sirta" (+ mapa!) - AKTUALIZOVÁNO 2009

Pokud se vám líbil popis města Drogadu z modulu Záhvozdí, pak jistě oceníte popis spřízněného města Sirty le?ícího jen dva dny cesty severně od Drogadu. Je tu v?e, co je třeba - historie, politika, spolky, zajímavé osoby. Chrochta nenechává nikoho na pochybách, ?e má dobrou představu o podobě a fungování skutečného středověkého města a navrch přihazuje pořádnou dávku magie a tajemna. Jednoduchá mapka vychází ze středověkého plánu Nového Byd?ova.

Chrochta: "Univerzita v Subě"

Dal?í Chrochtův historizující příspěvek k popisu Tarie. Tentokrát se podíváme na úrodný a teplý jih, do prostředí vzdělanců.

Chrochta: "Správci Jihu"

Chrochta, inspirován správou o chystaném novém modulu Taria-Jihozápad, předestírá svou představu o správcích provincií Suba a Ontra ... a také o Aradinovi z Yarwary.

Nibowaka: "Jacek"

Nibowaka u? před časem sliboval, ?e vás seznámí s jednou ze svých tarijských postav. Nu, a tu ho máme. Jacek, bývalý adept magických věd a rozený povaleč. Nezřízeným chlastáním uhnal nepěkné noční můry ... které se zatím v?dycky vyplnily.

Design and Coding: Instant Solutions